TJENESTER OG PRISER

For dyr og mennesker

Her kan du se prisene, klikker du på dem får du mer informasjon om hva prisen inkluderer.
For tiden jobber jeg dessverre ikke med savnede dyr, men du kan finne flere andre som påtar seg slike oppdrag.

For dyr

En healende samtale er en to-delt prosess hvor jeg jobber noen timer med dyret, fordelt over noen dager. Her bruker jeg både healing og samtale/dyrekommunikasjon for å hjelpe dyret og for å kunne gi deg som eier nyttig informasjon.
Siden denne tjenesten er en prosess som går over noen dager, så setter jeg ikke opp timeavtaler.
Men du vil få beskjed om hvilken tidsperiode jeg setter av til dyret ditt.

  • Jeg sender healing til dyret daglig i en uke.
    Healingen hjelper dyret på flere plan, og virker en stund i kroppen.
  • I løpet av denne uken har jeg også en samtale med dyret, hvor dyret kan fortelle om
    det som opptar tankene, og hvor du som eier kan få svar på det du lurer på.
    Under samtalen kan jeg også hjelpe dyret med vanskene sine.

Til sammen blir dette det jeg kaller for healende samtale.

En healende samtale kan hjelpe på traumer, adferds-vansker eller andre ting dyret ditt sliter med.
Alle dyr kan benytte seg av dette, katter, hunder, hester, kaniner, fugler m.m.
I forkant så sender du meg bilde av dyret ditt, og de spørsmålene/temaene du som eier ønsker jeg
skal snakke med dyret ditt om. Jeg vil ha minst mulig informasjon på forhånd, kun kort forklart hva det gjelder, slik at jeg kan fokusere på det du føler er viktig.

Jeg kontakter deg rett før jeg begynner, og vil holde deg oppdatert om hvor i prosessen vi er.
Når jeg er ferdig med samtalen med dyret, skriver jeg ned det som har kommet frem under readingen, og du får det skriftlig der du har sendt meg henvendelsen.

Her gjør jeg kun en reading av dyret.
Jeg kontakter dyret og noterer ned informasjonen som kommer frem.
Jeg utfører også reading på avdøde dyr.

Her jobber jeg ikke med healing og rens, kun kommunikasjon.
Jeg vil alltid anbefale healende samtale som inkluderer både healing og reading når jeg jobber med dyr.
Jeg anbefaler denne tjenesten om jeg har sendt dyret ditt healing tidligere, eller om du ønsker en ekstra kontakt/samtale eller du ønsker kontakt med et dyr som er avdød.

Jeg setter av 45-60 minutter til en dialog med dyret, og du får skriftlig den informasjonen som har kommet frem

Her sender jeg dyret healing og rens i en uke.
Dette er ikke dyrekommunikasjon.
Her fokuserer jeg på healingen, renser energier og sender dyret healing hver dag i en uke.
Om jeg har hatt samtale med dyret ditt tidligere, og du ønsker mer healing, anbefaler jeg denne tjenesten.
Du kan også benytte denne tjenesten om du bare ønsker heealing til dyret ditt, og ikke føler behov for en reading.

For mennesker

Jeg jobber direkte via telefon med klarsynte readinger, og setter av minimum 45 minutter.
Her bruker jeg klarsyn og mediumskap.
Jeg følger etiske retningslinjer og passer på at det skal bli en god opplevelse for deg.
Vi gjør en avtale der jeg ringer deg og jobber direkte via telefon.

Jeg leser deg og din energi, og noen ganger åpner jeg for kanaliseringer fra åndeverdenen.
Jeg bruker også healing når jeg utfører en reading.

Jeg ønsker å holde meg unna alvorlige sykdommer og helse, dette er noe du må ta opp med din lege.
Men det kan komme litt dypere informasjon om deg, dine tanker, problemstillinger og hvordan du har det. Dette er ment som innspill og for å påpeke muligheter, ikke som en bestemt fasit.

Jeg ønsker at du leser informasjonen om reading her på nettsiden min i forkant av samtalen vår.
Der finner du viktig informasjon du bør vite i forkant av en reading, samt rettigheter du har.

Her sender jeg fjernhealing daglig i en uke.
Les informasjonen om healing her på siden min.